Chat with us, powered by LiveChat

Autoverzekering huurauto Namibië

Kies de juiste autoverzekering voor uw gehuurde 4WD

Autohuur-Namibie-Autoverzekering-03

Autohuur-Namibie-Autoverzekering-02

Autohuur-Namibie-Autoverzekering-01

Autohuur Namibië

KIES DE

JUISTE

VERZEKERING

In Namibië en Botswana is het niet verplicht om verzekerd te zijn en is de meerderheid van de voertuigen dus geheel niet verzekerd. Dit is afwijkend van de Europese standaard waar het hebben van een autoverzekering verplicht is. Europese termen zoals “Full Casco” of “All Risk” zijn niet bekend in Namibië en Botswana.

 

Sommige reisverzekeringen sluiten schade aan de huurauto in die niet ingesloten zijn in de autoverzekering van de autoverhuurder. Ook zijn er credit card maatschappij die mogelijke schades insluiten. Zorg dat jullie vooraf goed geïnformeerd zijn over de verschillende opties en verzekeringsvormen.

Achtergrond

Het is belangrijk om je te realiseren dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen zuidelijk Afrika en Europa wanneer het gaat om verzekeringen en verantwoordelijkheid bij schades.

 

Zo is het in Namibië en Botswana niet verplicht om verzekerd te zijn en is de meerderheid van de voertuigen dus geheel niet verzekerd. Eigenaren van voertuigen zijn in veel gevallen zelf verantwoordelijk voor afhandeling en compensatie in geval van schade. Huurders/bestuurder moeten minimaal 25 jaar zijn en reeds 2 jaar in bezit zijn van een rijbewijs.

 

Het is mogelijk om te kiezen voor een verlaagd eigen risico voor de huurauto.

Standaard eigen risico

Alle huurauto’s zijn door het autoverhuurbedrijf standaard verzekerd tegen verkeersongevallen voor 90% van de (nieuw)waarde. De overige 10% van de waarde is het eigen risico wat wordt gedragen door de klant.

 

Het eigen risico dient als waarborg middels een creditcard gedaan te worden bij aankomst bij het autoverhuurbedrijf. De waarborg kan over verschillende creditcards worden verspreid, wanneer deze creditcards allen op naam van de hoofdboeker staan. In het geval van geen schade, wordt deze waarborg bij het inleveren van de huurauto teniet gedaan.

 

Naast de algemene uitsluitingen is bij deze verzekeringsvorm ook glas- en bandenschade voor het eigen risico van de klant.

Afkoop van eigen risico

Aan de klant wordt de mogelijkheid geboden om het eigen risico af te kopen door het betalen van een extra fee per dag. Deze fee is afhankelijk van het type voertuig en het aantal inzittenden. Het is mogelijk om het eigen risico gedeeltelijk of geheel (zero excess) af te kopen.

 

De verschillende afkoopvormen zijn:

 

 • Reductie 1: 50% afkoop
 • Reductie 2: 87,5% afkoop
 • Reductie 3: geen eigen risico
Reductie 1 en 2

De afkoop van het eigen risico helpt in het geval men een ongeval heeft waar een derde partij betrokken is. Zowel de schade aan de eigen gehuurde auto als die aan het voertuig van de derde partij is boven het bedrag van het eigen risico gedekt.

Belangrijk: bij Reductie 1 en 2 is schade aan banden, ruitschade en schade als gevolg van eenzijdige ongevallen uitgesloten. Ook schade als gevolg van een zandstorm is uitgesloten.

Autohuur-Namibie-Autoverzekering-04

Autohuur-Namibie-Autoverzekering-05

Reductie 3

Deze verzekeringsvorm is uitgebreider dan Reductie 1 en 2. Extra ingesloten zijn:

 

 • Ruitschade
 • Bandenschade (één band)
 • Zandstormschade
 • Schade als gevolg van eenzijdige ongevallen

 

Schades als gevolg van nalatigheid, zoals te hard rijden, rijden onder invloed, etc., zijn nooit gedekt.

 

Belangrijk: Reductie 3 is in geen geval te vergelijken met het Europese “Volledig Casco” of “All Risk” waarbij alle schade altijd gedekt is onafhankelijk van de aard van de schade of de schuldvraag. Deze vorm kent men simpelweg niet in Namibië.

Eenzijdige ongevallen

Enig ongeval waarbij geen derde partij bij betrokken is, wordt als eenzijdige ongeval geclassificeerd. Denk aan het van de weg raken en/of het rollen van de auto zonder dat er een andere partij bij betrokken is. Een voorbeeld is ook het achteruit rijden tegen een paaltje of boom.

Dekking verzekeraar

Schade zijn gedekt (afgezien van het gekozen eigen risico) indien:

 

 • – het een verkeersongeval betreft volgens de door de verzekeraar gehanteerde definitie;
 • – er geen sprake is van nalatigheid van de bestuurder en inzittenden;
 • – het geen uitsluiting betreft, zoals bijvoorbeeld aangegeven bij Reductie 1 en 2.
Verkeersongeval

Onder een verkeersongeval wordt verstaan: een ongeval waarbij een ander voertuig betrokken is, of een voetganger betrokken is, of een dier betrokken is.

 

Belangrijk: eenzijdige ongevallen, zoals bijvoorbeeld het van de weg af raken en/of rollen van de auto zonder dat er een andere partij bij betrokken is, is niet gedekt bij Reductie 1 en 2. Ook niet wanneer men bijvoorbeeld uitwijkt voor een overstekend dier.

Nalatigheid

Nalatigheid, in de context van het huren van en het gebruik van de huurauto, wordt verstaan: gedrag van de bestuurder en/of inzittenden dat niet volgens de wet of algemeen geldende regels is. Voorbeelden van nalatigheid, waarbij de verzekeraar de schade niet dekt, zijn schades die voortkomen uit:

 

 • het rijden onder invloed van alcohol;
 • het overtreden van de snelheidslimiet;
 • het “door rood licht” rijden;
 • het rijden door water (rivieren, moerassen, zee, etc.) wat hoger komt dan de treeplank;
 • het niet correct hanteren van de koppeling of versnellingen
 • andere vormen van nalatigheid.
Uitsluitingen

Schade die uitgesloten is en niet gedekt is de verzekering is o.a.:

 

 • (brand)schade door sigaretten, lucifers en/of aanstekers;
 • schade doordat men op de motorkap of het dak gestaan of gelopen heeft;
 • schade door een omgeslagen auto zonder dat er een andere partij bij betrokken is (ingesloten Reductie 3);
 • glasschade (ingesloten bij Reductie 3);
 • schade aan banden (door lekkage, klapband en/of overmatige slijtage) (1 band ingesloten bij Reductie 3);
 • schade als gevolg van het rijden door water;
 • schade door zandstormen (ingesloten bij Reductie 3);
 • schade aan persoonlijk bezittingen;
 • schade aan koppeling en versnelling, als gevolg van verkeerd gebruik
De 24-uurs service, verlaagd eigen risico en uitsluitingen

De autohuur sluit een 24-uurs service in. In geval van ongevallen, technisch mankementen of wanneer jullie ergens stranden tijdens de route is het zaak dat jullie de autoverhuurder bellen.

 

Belangrijk: in bepaalde gebieden gaat de 24-uurs service niet op. Dit komt veelal doordat deze gebieden moeilijker bereikbaar zijn. Omdat de huurder zelf kiest om van de doorgaande wegen af te wijken zijn tevens sleepkosten voor rekening van de huurder. U wordt uiteraard zo spoedig mogelijk geholpen, maar het sturen van hulp kost meer tijd.

 

Deze gebieden zijn: Kaokoland en Bushmenland in Namibië, alle parken en omliggende gebieden in Botswana, heel Zimbabwe, Zambia, Mozambique en Malawi.
Het verlaagde eigen risico geldt niet voor Zimbabwe, Zambia, Mozambique en Malawi. De dagen dat u in (één van) deze landen doorbrengt hoeft u niet betalen voor de reductie. U kunt het bedrag voor deze dagen terugkrijgen door uw paspoort met stempels te laten zien bij het inleveren van de auto.

Diefstal

In geval van diefstal, gaat het eigen risico op. Kosten boven het eigen risico zijn gedekt, mits men als een goed huisvader voor het voertuig heeft zorg gedragen, het voertuig afgesloten heeft en alle sleutels van het voertuig kan overhandigen.

Autohuur-Namibie-Autoverzekering-06

Autohuur-Namibie-Autoverzekering-07

Bandenschade

Banden hebben bij aflevering minimaal 6 mm profiel (3 mm voor reservebanden). Schade aan banden is niet gedekt (bij Reductie 3 is 1 band ingesloten). In geval van een lekke of kapotte band kunnen jullie deze onderweg laten maken of jullie kunnen een nieuwe band aanschaffen om zo de reis te kunnen voortzetten. Bij terugkomst wordt de schade bepaald op basis van het aantal mm’s profiel op het moment dat u de auto ontving. Er wordt ook rekening gehouden met of u wel/niet een nieuwe band heeft gekocht.

Zandstorm

In geval van een zandstorm dient men onmiddellijk te stoppen en te proberen een tijdelijke schuilplaats te vinden voor het voertuig. Als dit niet mogelijk is kan men niet anders dan stapvoets doorrijden, echter beperk de snelheid zoveel mogelijk. Schade als gevolg van een zandstorm is niet gedekt.
Zandstormen komen het meest voor aan de kust bij een oostenwind.

Schade als gevolg van een zandstorm is alleen gedekt bij Reductie 3.

Politierapport noodzakelijk

In geval van schade is het vereist om een politierapport op te laten maken om aanspraak te kunnen maken op de verzekering. Wanneer jullie in de mogelijkheid zijn om foto’s te nemen, dan is dit zeer aan te raden.

Sleepkosten

Sleepkosten bij een ongeval komen voor rekening van de huurder.

‘Claim handling fees’

De administratieve kosten verbonden aan schadeafhandeling, de zogenaamde ‘claim handling fees’, komen voor kosten van de huurder.

Dekking door ‘eigen’ verzekeringen

Sommige reisverzekeringen sluiten schade aan de huurauto in die niet ingesloten zijn in de autoverzekering van de autoverhuurder. Ook zijn er credit card maatschappij die mogelijke schades insluiten. Zorg dat jullie vooraf goed geïnformeerd zijn over de verschillende opties en verzekeringsvormen.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij naar de uitgebreide polisvoorwaarden van de verzekering welke u ontvangt bij het autoverhuurbedrijf.

Autohuur-Namibie-Autoverzekering-08

Boek uw 4×4 huurauto in combinatie met prachtige accommodaties en reis in uw eigen tempo. We helpen u graag met uw rondreis door Namibië, Botswana, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Malawi, Zambia of Mozambique.
Autohuur-Namibie-Autoverzekering-footer